Проєкт Стратегії розвитку Полтавщини до 2027 року зі Smart-спеціалізацією

0

Відбулося засідання колегії Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської облдержадміністрації за підсумками роботи над проєктом Стратегії розвитку Полтавської області до 2027 року. На наступному тижні вона буде винесена на розгляд та затвердження Полтавської обласної ради.

Директор Департаменту Інна Іщенко наголосила, що тривала та кропітка робота з розробки цього програмного документу успішно завершилась:

«Головною відмінністю нинішньої Стратегії від усіх попередніх – є розробка та впровадження Smart-спеціалізації. Якщо визначити більш конкретно, то це можливість обернути взаємодію науки, бізнесу та місцевого самоврядування на абсолютно новий рівень розвитку регіонів та нові інвестиційні перспективи. Це дозволить впроваджувати інновації, використовувати сучасні наукові розробки, створювати нові конкурентні види діяльності. Ще однією відмінністю є те, що одна із цілей Стратегії до 2020 року передбачала реалізацію реформи децентралізації (створення громад), в наступному ж плановому періоді – це вже ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля».

Крім визначення ключових векторів та цілей розвитку області, стратегія є базовим документом відповідність якому, згідно з бюджетного законодавства України, дає змогу реалізовувати ініціативи, проєкти за рахунок державної підтримки за програмно-цільовим методом. Окрім цього, відповідність регіональній стратегії є однією з ключових умов при поданні ініціатив та проєктів на отримання підтримки міжнародних донорів та грантових програм.

Розроблений проєкт Стратегії пройшов громадське обговорення та був доповнений з урахуванням наданих пропозицій.

Важливою особливістю регіональної Стратегії є її відповідність цілям Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року. Наразі Державна Стратегія ще не розроблена, проте Мін регіон попередньо надав можливість ознайомитись з проєктом, який має назву «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину».

На основі методики розрахунків спільно з представниками промислових підприємств області та науковцями було визначено основні напрямки smart-спеціалізації для регіону:

– використання потенціалу місцевих мінеральних ресурсів, в тому числі покладів бішофіту, в промисловому та агропромисловому секторах економіки, індустрії здоров’я і краси;

– забезпечення умов для інституційної підтримки розвитку інновацій, їх комерціалізації та трансферу технологій в усі сфери регіональної економіки, стимулювання співробітництва на рівні освіта-наука-бізнес.

– створення умов для проходження процедур стандартизації і сертифікації продукції місцевого бізнесу та впровадження інноваційних розробок в напрямку смарт-спеціалізації;

– використання наявного потенціалу лікувальної та санаторно-курортної бази для забезпечення психологічного, фізичного, психічного та соціального здоров’я людини, в т.ч. у напрямку реабілітації.

За даними Полтавської облдержадміністрації

Про автора

Коментувати