Горішньоплавнівський об’єднаний міський військовий комісаріат інформує

0

«Горішньоплавнівський об’єднаний міський військовий комісаріат оприлюднює дані про членів громад міста Горішні Плавні та Дмитрівської сільської ради з числа осіб призовного віку (у віці від 18 до 27 років), які, всупереч вимогам статті 65 Конституції України та Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», ухиляються від виконання військового обов’язку навесні 2018 року відповідно до Указу Президента України від 15.02.2018 р. № 33/2018 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році» особисто не з’явилися за викликами по повісткам (а у разі, якщо за будь–яких обставин повістка їм не надійшла – в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України до Горішньоплавнівського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: 39800 м. Горішні Плавні, вул. Строни, 9) для проходження ними медичного огляду військово–лікарською комісією, призовної комісії та вирішення питання щодо призову їх на строкову військову службу або надання їм відстрочки від призову згідно чинного законодавства:

Прізвище, ім’я та по-батькові
Берчій Вячеслав Васильович
Богомаз Артем Володимирович
Войтенко Дмитро Вікторович
Віняр Віктор Васильович
Гарбар Олексій Вікторович
Гусєв Святослав Федорович
Данілов Михайло Михайлович
Жарков Євгеній Ярославович
Железняк Руслан Вадимович
Ільїн Євгеній Геннадійович
Каленюк Сергій Миколайович
Клепач Анатолій Олександрович
Князєв Микола Едуардович
Лаптєв Роман Андрійович
Лаптєв Сергій Вікторович
Локтєв Максим Євгенійович
Левченко Дмитро Володимирович
Макаров Богдан Михайлович
Ніколаєнко Артем Андрійович
Нижегородов Максим Володимирович
Парфьонов Євгеній Олександрович
Пересічанський Олександр Ігорович
Путілін Олександр Олександрович
Сівак Сергій Олегович
Сізіков Владислав Юрійович
Скляренко Дмитро Олександрович
Степанча Олексій Олександрович
Турутя  Захар Олегович
Фарафонов Артем Сергійович
Хоруженко Євгеній Валерійович
Чижмак  Роман Сергійович
Черниш Юрій Віталійович
Черноіванов Дмитро Олександрович
Штефан Павло Павлович
Ялов Яків Васильович
Яструб Максим Ігорович

 

Згідно ч. 8 ст. 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (зі змінами та доповненнями), після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці; у разі, якщо за будь–яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України (тобто, навесні в період з 02 по 11 квітня 2018 року, влітку в період 01 по 10 серпня 2018 року та восени з 02 по 11 жовтня 2018 року, відповідно);   призовники, які змінили місце проживання, зобов’язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік. Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, відповідно до пункту 11 статті 15 зазначеного Закону, визнаються: перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини,  які  позбавили  його  можливості  особисто  прибути  у  зазначені  пункт  і  строк; смерть  його  близького  родича  (батьків,  дружини,  дитини,  рідних  брата,  сестри,  діда,  баби)  або  близького  родича  його  дружини. Наступний призов на строкову військову службу розпочинається з 02 жовтня 2018 року та триватиме по 30 листопада 2018 року, тому особи призовного віку, яким повістки не надійшли, повинні самостійно, не чекаючи їх одержання, в період з 02 жовтня 2018 року по 11 жовтня 2018 року включно, прибути до районного (міського) військового комісаріату, де вони перебувають на військовому обліку призовників, маючи при собі паспорт громадянина України (або ІD–картку), картку платника податків або довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, посвідчення про приписку до призовної дільниці та медичну картку (рентген–знімки, довідки/виписки з медичних установ – за наявності), а також інші облікові документи (свідоцтва про одруження, про народження дитини, документи про зміну освіти, тощо), які своєчасно (у семиденний строк з їх моменту отримання) не були призовником особисто надані до військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку.

Студенти, які навчаються за кордоном, для отримання (або підтвердження) відстрочки від призову на строкову військову службу, зобов’язані в строк до 01 жовтня 2018 року особисто прибути до військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку та надати нотаріально завірену копію Договору між Україною та країною, в якій він навчається, про надання освітніх послуг, де повинно бути визначено термін навчання призовника.

Крім того, статтею 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних (визначених у Додатку № 1 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 921) передбачено, що громадяни, що вибувають за межі України на строк більш трьох місяців, підлягають зняттю з військового обліку призовників або військовозобов’язаних у районному (міському) військовому комісаріаті та постановці на консульський облік у дипломатичних установах України.

Таким чином, вибуття громадян України за кордон не є підставою для неприбуття їх на черговий призов за місцем перебування на військовому обліку.

Згідно статті 15 Закону України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» (куди внесено інформацію, в тому числі, про осіб, приписаних до призовних дільниць), у разі порушення призовниками вимог законодавства у сфері виконання правил військового обліку, військового обов’язку, оборони та призову на строкову військову службу, передбачена відповідальність за:

–   ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і  військову службу, неявка їх по виклику до військового комісаріату без поважних причин – тягнуть за собою накладання штрафу від п’яти до п’ятнадцяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

–  ст. 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення – умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов’язаними і призовниками обліково – військових документів – тягне за собою накладання штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 114–1 Кримінального Кодексу України перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формуванькарається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років;

– ст. 335 Кримінального Кодексу України ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом офіцерського складукарається обмеженням волі на строк до 3 років.

 

 

ТВО військового комісара Горішньоплавнівського

об’єднаного міського військового комісаріату

майор                                                                                             В.В. ПУЧКОВ

Про автора

Коментувати