Соціально-економічне становище області

0

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень–квітень 2015 року.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

У січні–квітні 2015р. порівняно з січнем–квітнем 2014р. індекс промислової продукції становив 93,3%.

 

Водночас одержано приріст продукції у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (1,8%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (1,1%).

 

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 97,1%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 96,3%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 94,0%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 90,8%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 88,8%, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 65,1%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 44,3%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

У січні–квітні 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–квітнем 2014р. становив 100,4%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 104,2%, у господарствах населення – 95,3%.

 

За розрахунками, на 1 травня 2015р. ярі культури посіяно на загальній площі 883,7 тис.га, що на 13,0% менше порівняно з 1 травня 2014р. Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи на зерно) по ярому клину посіяно на площі 113,9 тис.га, що на 13,1% більше порівняно з 1 травня 2014р., у тому числі ячменю – 95,9 тис.га (на 14,0% більше).

 

За січень–квітень 2015р. реалізовано на забій 36,7 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 6,4% менше порівняно з січнем–квітнем 2014р., вироблено 225,4 тис.т молока (на 0,6% менше) та 216,9 млн шт. яєць (на 2,7% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 38,1%, 39,7% та 31,0%.

 

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–квітень 2015р. порівняно з січнем–квітнем 2014р. зменшився на 9,9%, у тому числі продукції рослинництва – на 12,1%, тваринництва – на 1,7%.

 

На 1 травня 2015р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1402,3 тис.т зерна (у 2,1 раза більше проти 1 травня 2014р.), у тому числі 1138,6 тис.т кукурудзи, 186,3 тис.т пшениці, 47,8 тис.т ячменю, 8,2 тис.т жита.

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–квітні 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1005,6 млн грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2015р. порівняно з січнем–квітнем 2014р. становив 90,2%.

 

У січні–березні 2015р. прийнято в експлуатацію 21,3 тис.м2 загальної площі житла, що на 3,0% більше проти січня–березня 2014р.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

За січень–березень 2015р. обсяги експорту та імпорту товарів області становили відповідно 363,6 млн дол. США та 197,9 млн дол. США. Порівняно з січнем–березнем 2014р. експорт скоротився на 37,9%, імпорт – на 26,0%. Позитивне сальдо становило 165,7 млн дол. США (за січень–березень 2014р. також позитивне – 318,5 млн дол. США).

 

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами з 97 країни світу.

 

За січень–березень 2015р. обсяги експорту та імпорту послуг області становили відповідно 18,4 млн дол. США та 34,9 млн дол. США. Порівняно з січнем–березнем 2014р. експорт зменшився на 40,1%, імпорт – на 21,6%. Негативне сальдо становило 16,5 млн дол. США (за січень–березень 2014р. – також негативне 13,9 млн дол. США).

 

Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами з 97 країн світу.

 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2015р. становив 999,1 млн дол. США, що на 4,0% менше обсягу інвестицій на початок 2015р., та в розрахунку на одну особу населення склав 691,1 дол.

 

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі за січень–квітень 2015р. становив 9182,6 млн грн, що складає 79,7% обсягу січня–квітня 2014р.

 

ТРАНСПОРТ

 

За січень–квітень 2015р. вантажооборот підприємств транспорту становив 2475,3 млн ткм, що на 11,8% більше від обсягу січня–квітня 2014р. Підприємствами транспорту перевезено (відправлено) 7,5 млн т вантажів, що становило 86,5% від обсягу січня–квітня 2014р.

 

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2015р. виконано вантажооборот у обсязі 229,7 млн ткм і перевезено 0,8 млн т вантажів, що відповідно на 16,4% і 4,4% менше, ніж за січень–квітень 2014р.

 

За січень–квітень 2015р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 823,7 млн пас.км і перевезено (відправлено) 38,1 млн пасажирів, що відповідно на 17,7% менше та на 2,0% більше, ніж за січень–квітень 2014р.

 

ЦІНИ І ТАРИФИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–квітень 2015р. становив 138,6% (за січень–квітень 2014р. – 105,9%).

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–березень 2015р. становив 3241 грн і порівняно з січнем–березнем 2014р. збільшився на 10,0%. Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2015р. порівняно з січнем–березнем 2014р. становив 80,2%.

 

Упродовж січня–березня 2015р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 7,7%, або на 1,9 млн грн, і на 1 квітня 2015р. становила 27,4 млн грн.

 

У січні–березні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 11,2 тис. домогосподарств, що становило 95,6% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 4198,8 тис.грн.

 

У січні–березні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 646,3 млн грн (99,4% нарахованих за цей період сум). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець березня 2015р. становила 368,1 млн грн.

 

РИНОК ПРАЦІ

 

Кількість зареєстрованих безробітних за квітень 2015р. зменшилась на 8,3% і на кінець місяця становила 28,7 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 80,8% осіб, які мали статус безробітного.

 

За сприяння державної служби зайнятості упродовж січня–квітня 2015р. було працевлаштовано 10,8 тис. осіб, або 22,6% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, у тому числі у квітні 2015р. – 4,5 тис. осіб, що на 11,5% більше, ніж у березні поточного року.

 

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у квітні 2015р., 31,0% становили жінки, 30,5% – молодь у віці до 35 років.

 

Частка працевлаштованих осіб порівняно з березнем 2015р. збільшилась на 1,9 в.п. і у квітні становила 12,7% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2015р. становила 1446,2 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2015р. чисельність населення зменшилась на 2795 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 7,8 особи.

 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

 

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–квітня 2015р. обліковано 8177 кримінальних правопорушень (що на 24,3% більше, ніж у січні–квітні 2014р.).

Comments are closed.