Міською радою прийнято бюджет на 2021 рік. Новий кредит, місцевий та гарантований борг. Які цифри маємо

0

Сьогодні, 22 грудня 2020 року відбулась Третя сесія восьмого скликання Горішньоплавнівської міської ради.

Міською радою було прийнято бюджет Горішньоплавнівської ОТГ на 2021 рік у наступних цифрах.
  • доходи бюджету: 820 459 600 грн;
  • видатки бюджету: 837 552 000 грн;
  • повернення кредитів до бюджету: 17 502 000 грн;
  • надання кредитів з бюджету: 17 902 000 грн;
  • профіцит за загальним фондом: 52 986 100 грн;
  •  дефіцит за спеціальним фондом: 70 478 500 грн;
  • оборотний залишок бюджетних коштів: 500 000 грн., шо становить 0,1% видатків загального фонду;
  • резервний фонд: 3 500 000 грн., що становить 0,5%видатків загального фонду:
Місцевий борг.

Станом на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу передбачається у сумі 17 913 200 грн;

  • Між Міською радою та НЕФКО у грудні поточного року планується підписати кредитний договір на суму 512 000 євро ( 17 492 400 грн) для реалізації проєкту “Технічне переоснащення об’єктів водопостачання в місті Горішні Плавні з підвищенням енергоефективності їх роботи.” Строк запозичення до 10 років.

Граничний обсяг гарантованого боргу Горішньоплавнівської міської ТГ на той же період визначено в сумі 140 722 600 грн;

  • По проєкту “Реконструкція котельні по вулиці Енергетиків, 31 в м. Горішні Плавні.” Обсяг кредиту 5 000 000 євро

Більш детальні дані у фото- доповнені.

(Доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ).(Вида́тки бюдже́ту — це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.) (Профіцит бюджету – перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету).(Дефіцит бюджету – перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету).(оборотний залишок бюджетних коштів — це частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, яка утворюється для покриття тимчасових касових розривів.)(Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.)

Додаткове джерело

Коментувати