Скільки отримано та витрачено Горішньоплавнівською ТГ за перший квартал 2021 року.

0

18 травня на дев’ятій сесії буде затверджено звіт за перший квартал 2021 року, наступними цифрами:

 • по доходах у сумі 205 769 620,64 грн
  в т.ч.:
  по загальному фонду у сумі 190 949 379,47 грн
  з них
  – субвенції з державного та обласного бюджетів 21 712 910,22 грн
  по спеціальному фонду у сумі 14 820 241,17грн
  з них
  – бюджет розвитку 275 867,50 грн
 • по видатках у сумі 163 840 899,31 грн
  в т. ч.:
  по загальному фонду у сумі 152 306 216,60 грн
  по спеціальному фонду у сумі 11 534 682,71 грн
  – коштах, що передаються із загального до бюджету
  розвитку (спеціального фонду) у сумі 2 507 503,60 грн

Податкові надходження складають 87,9% від всього загального фону.

Основними джерелами податкових надходжень до бюджету міської ТГ є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 56,2% від доходів загального фонду, рентна плата за використання природних ресурсів-7,1%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 6,3%, місцеві податки і збори – 21,3%. Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної
громади надійшло 107 629 797,76 грн, план за І квартал виконано на 97,9.
Найбільшими платниками податків є ПрАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат», ТОВ « Єристівський ГЗК», НВП «Фероліт». Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 40 720 962,22 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1 690 579,09 грн, плата за землю – 29 436 177,55 грн, транспортний податок – 67 078,00 та єдиний податок – 9 527 127,58 грн.

Неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 1 482 052,01 грн., план виконано на 100,9% .

Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 151 59,03 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за надання інших адмінпослуг у сумі 89 886 грн, кошти від оренди комунального майна 398 158,48 грн, державне мито 18 156,44 грн, інші надходження 215 805,22 грн.

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету у сумі 20 671 400,00 грн та з обласного бюджету у сумі 1 041 510,22 гривень.

Спеціальний фонд.

Бюджет міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за І квартал 2021 року виконаний у сумі 14 820 241,17 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 9 365 550,00 грн, план виконано на 158,2%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 7,2%. Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 9 422 266,23 грн при плані 7 000 000,00 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних
установ у сумі 5 120 382,47 грн, кошти від операцій з капіталом – 274 862,50 грн та інші платежі у сумі 2 729,97 грн.

Видатки по загальному фонду: 

Фінансування головних розпорядників коштів проводилося відповідно до помісячного розпису бюджету Горішньоплавнівської міської ТГ з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань розпорядників коштів в органах Державного казначейства. Першочергово проводилося фінансування витрат на заробітну плату працівників бюджетних установ, харчування, придбання медикаментів, оплату комунальних послуг та інших захищених статей бюджету.

 • На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду направлено
  77 392 964,87 грн, що становить 50,8 % до загальної суми витрат.
 • На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки
  склали 1 162 136,19 грн, що становить 0,7 % до загальної суми витрат.
 • Видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали за звітний період
  склали всього 41 451,30 грн.
 • На придбання продуктів харчування направлено 1 243 725,09 грн, це 0,8 %
  до загальної суми видатків.
 • Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перший квартал
  складають 1 861 975,03 грн, що складає 1,3 % до загальної суми видатків.
 • На відрядження за звітний період використано 31 193,69 грн.
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал склала
  10 395 859,30 грн, що становить 6,8 % до загальної суми витрат.
 • На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних
  (регіональних) програм за звітний період видатки складають 574 211,27 грн, що
  становить 0,4 % до загальної суми видатків.
 • Видатки з обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань складають
  177 180,90 грн, що становить 0,1%.
 • На поточні трансферти направлено 57 687 246,88 грн, що складає 37,9 %
  від загальної суми видатків.
 • На соціальне забезпечення за звітний період використано 1 663 264,97 грн,
  або 1,1 %.
 • Інші поточні видатки склали 75 007,11 грн, або 0,1%.

Заборгованість щодо виплати заробітної плати в бюджетних установах за
звітний період відсутня. (!) 

Видатки на утримання державного управління склали 19 149 605,12 грн.

 • На заробітну плату з нарахуваннями використано 17 663 006,55 грн, за
  планом 19 744 686 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання
  та інвентарю складають 356 078,84 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за
  звітний період використано 270 834,36 грн, на відрядження використано 8 565,88
  грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 780 102,11 грн

На багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 11 356 920,35 грн, первинну медичну допомогу населенню 3 816 362,60 грн, стоматологічну допомогу населенню
818 587,47 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров’я видатки складають 189 217 грн.

Документ. 

 

 

Коментувати