Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

0

За даними ЮНЕСКО, у загальному потоці інформації, що надходить усіма існуючими комунікаційними каналами, частка зображальної, зображально-звукової і звукової інформації становить близько 80 %. Наразі спостерігається стійка тенденція до поступового збільшення її об’ємів, зростає роль та значення аудіовізуальних документів як наукових джерел.

Долаючи мовні та культурні кордони на шляху до всіх і кожного, акумульовані в аудіовізуальних документах знання стали невід’ємною частиною сучасного інформаційного суспільства.

Разом з тим, вразливість та недовговічність носіїв інформації зумовлює необхідність пошуку альтернативних способів її фіксації та вимагає особливих зусиль для збереження вже існуючих аудіовізуальних документів. У зв’язку з цим, у 2005 році на 33-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було затверджено резолюцію, в якій 27 жовтня проголошувалось Всесвітнім днем аудіовізуальної спадщини (World Day for Audiovisual Heritage).

Найбільшою архівною установою, покликаною забезпечити збереженість аудіовізуальної спадщини в Україні, є Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного. Надбанням архіву є виняткова колекція аудіовізуальних документів другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.ст. на різних носіях, у якій налічується понад 485 тис. одиниць зберігання.

У цей День ми приєднуємося до привітань на адресу всіх фахівців, кропітка професійна діяльність яких пов’язана із збереженням нашої безцінної спадщини. Нехай цей День стане для Вас справжнім святом і всіх благ!

Коментувати