Реєстрація або зняття з реєстрації місця проживання

0

        Продовжуючи рубрику “Поради юриста” хотілося висвітлити, одну з ситуацій, з якою в своєму житті  хоча б один раз зустрічається кожна людина, а саме реєстрація місця проживання (прописка) або зняття з реєстрації місця проживання (виписка), де людина на собі відчує весь бюрократизм який нині існує в органах державної влади. 

 

     Нагадаю, що інститут так нам добре відомої “прописки”, що існував ще з часів Радянського Союзу згідно рішення Конституційного Суду України  від 14 листопада 2001 року визнано  таким,  що   не  відповідає  Конституції  України (є неконституційним), а саме положення підпункту 1 пункту 4 Положення про паспортну   службу   органів   внутрішніх   справ,   затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України від 10 жовтня  1994  року  № 700,  щодо  прописки  (виписки),  згідно  з яким паспортна служба органів внутрішніх справ застосовує  як  загальне правило дозвільний порядок вибору особою місця проживання та втратило чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення. 

       Саме з цього часу  на законодавчому рівні було введено в обіг поняття “реєстрація” місця проживання згідно з Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” від 11 грудня 2003 року № 1382-IV (із змінами та доповненнями).

     Йдучи шляхом адміністративної реформи органів державної влади з серпня 2012 року  розпочала функціонувати Державна міграційна служба України та система її територіальних органів до якої перейшли всі повноваження, що виконувались органами громадянства і реєстрації фізичних осіб та входили до системи органів МВС України, в тому числі реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання громадян України.  

    А тепер я хочу звернути увагу на практичні моменти здійснення реєстрації місця проживання  фізичної особи або його зняття з реєстрації.  Сама процедура реєстрації місця проживання або зняття його з реєстрації та перелік документів необхідних для цього визначений ст.ст. 6-7 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” від 11 грудня 2003 року № 1382-IV (із змінами та доповненнями) та Порядком реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів завтердженим наказом МВС від 22.11.2012 року              № 1077. 

       Отже, людина прибула на нове місце проживання. Протягом десяти днів, вона зобов’язана зареєструвати своє місце проживання. Що для цього потрібно? З’ясувати місцезнаходження територіального відділення ДМС України і подати визначений Порядком перелік документів, що включає: 

    –  письмова заява про реєстрацію місця проживання (форма цієї заяви наведена у додатку 5 до Порядку);

паспорт (або інший документ, у який вносяться дані про місце проживання;

квитанцію про оплату державного мита (розмір мита становить 85 копійок) або документ про звільнення від його сплати;

талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні (у разі зміни місця проживання в межах України). Звертаємо увагу на те, що талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні не подається у разі оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;

документи, що підтверджують право на проживання в житлі (ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи). У разі відсутності зазначених документів реєстрація здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання.

військовий квиток або приписне свідоцтво (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України, якщо реєструється місце проживання дитини, яка не досягла 16-річного віку. 

     

        Одним з головних нововведень, які прийшли з новим порядком реєстрації, – можливість одночасного зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання (перебування) та реєстрації нового місця проживання (перебування), що знімає безліч проблем, пов’язаних з переїздами по країні за талонами про зняття з реєстрації, на що вже зверталася увага вище. Ще однією особливістю Порядку є те, що зміна реєстрації місця проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (області, міст Києва та Севастополя, АР Крим) навіть не вимагає відправки за попереднім місцем реєстрації талона зняття з реєстрації, що значно прискорює процедуру зміни місця реєстрації. Тепер вся процедура може бути проведена в одному кабінеті в день подачі документів, для чого разом з іншим пакетом документів подається заява про зняття особи з реєстрації місця проживання (форма заяви наведена у додатку 8 до Порядку).

     Вимагати якісь інші документи для реєстрації місця проживання особи Порядок забороняє.

   Далі працівник територіального підрозділу ДМС України перевіряє: належність паспортного документа подала його особі, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання та наявність всіх необхідних документів; реєструє прийняте заяву у відповідному Журналі обліку, вносить дані про реєстрацію місця проживання в паспортний документ і картку реєстрації особи, проставляючи в них відповідні штампи і повертає паспортний документ та інші документи заявнику (дітям з 14 до 16 років видається довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) особи). При одночасному знятті з реєстрації і реєстрацією нового місця проживання в паспортний документ ставиться два штампи: спочатку про зняття з реєстрації, а потім про реєстрацію нового місця проживання.

    Якщо мова йде про осіб призовного віку і військовозобов’язаних, то працівник ДМС України додатково вносить відомості про реєстрацію місця проживання в повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування призовників і військовозобов’язаних. Дані, внесені в таке повідомлення разу на місяць надсилаються до військкомату, тому розраховувати на те, що у військкоматі не дізнаються про зміну місця проживання призовника або військовозобов’язаного, не варто. У зв’язку з цим настійно рекомендуємо в 7-денний термін, як наказує Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу», стати на військовий облік за місцем реєстрації нового місця проживання. 

    Дані про дітей віком до 14 років, місце проживання яких реєструється з батьками, вносяться на заяву одного з них. Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про реєстрацію місця проживання особисто.

      При проживанні батьків за різними адресами для реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом із заявою одного з батьків подається письмова згода другого з батьків та довідка територіального підрозділу або адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС України за місцем його проживання про те, що дитина не зареєстрована разом з ним.

       Дані про реєстрацію дитини, яка не досягла 14 років, вносяться до картки реєстрації того з батьків, з ким реєструється місце проживання дитини, і в адресну картку.

  У разі подачі заяви законним представником особи додатково подаються:

 – документ, що посвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, якщо такими законними представниками є батьки (усиновлювачі).

  

  Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

заяви про зняття особи з реєстрації місця проживання, яке подається самою особою або його законним представником;

судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

свідоцтва про смерть;

інших документів, які свідчать про припинення, наприклад підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, терміну навчання в навчальному закладі (якщо мала місце реєстрація місця проживання у гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та ін. Документів).

         

         У зазначених вище випадках (крім самостійного зняття з реєстрації місця проживання особи) зняття з реєстрації проводиться за заявою власника/наймача житла.

 

          Зняття з реєстрації проводиться в день звернення особи.

 

      У разі реєстрації місця проживання батьків по одному і тому ж адресою при знятті з реєстрації одного з батьків разом з дитиною/дітьми до 14 років інший з батьків дає письмову згоду на зняття дитини/дітей з реєстрації місця проживання.

           Крім заяви для зняття з реєстрації необхідно подати:

паспорт (або інший документ, у який вносяться дані про місце проживання). Дитина до 16 років подає свідоцтво про народження;

 

призовники та військовозобов’язані також подають приписне свідоцтво або військовий квиток відповідно. 

 

        Подану заяву і додані до неї документи розглядає працівник територіального підрозділу ДМС України: перевіряє належність паспортного документа особі, яка її подала, правильність заповнення заяви про зняття з реєстрації місця проживання та наявність необхідних для зняття з реєстрації документів, реєструє прийняте заяву в Журналі обліку, заповнює три примірники талона зняття з реєстрації місця проживання в Україні, один з яких разом з паспортом повертається особі, знімаючих з реєстрації місця проживання. 

        Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р, з 1 жовтня 2014 року окремі послуги, які надаються підрозділами міграційної служби, будуть надаватися виключно через утворені місцевими державними адміністраціями центри надання адміністративних послуг.

      Зокрема, мова йде про оформлення та видачу паспорта громадянина України, у тому числі у зв’язку зі зміною прізвища та замість пошкодженого, втраченого або викраденого, вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку, реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання та місця перебування особи, а також видачу довідки про реєстрацію місця проживання та місця перебування.

     Пунктом 3.8 згаданого розпорядження КМУ передбачено вимогу щодо недопущення із зазначеної дати прийому заяв суб’єктів звернень (у тому числі тих, що надійшли поштою) щодо адміністративних послуг, які надаються через центри їх надання, видачі суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішення про відмову в їх наданні.

    Таким чином, для отримання зазначених послуг, з 1 жовтня необхідно звертатися виключно до центрів надання адміністративних послуг за місцем проживання. Інформацію про місце знаходження центрів надання адміністративних послуг можна отримати у місцевих державних адміністраціях або у підрозділах міграційної служби.

 

 

Comments are closed.