Муніципальна няня: як це працює

0

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 року № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» з січня 2019 року запроваджено додаткову грошову допомогу батькам для відшкодування витрат на оплату послуг няні по догляду за дитиною до трьох років.

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з рай (міськ) управліннями соціального захисту населення проведено широку інформаційну роботу серед сімей, в яких виховуються діти до трьох років, з метою реалізації їх права на отримання вказаної компенсації.

В червні поточного року компенсацію витрат на оплату послуги «муніципальна няні» в області отримало 34 сім’ї.

Департамент соціального захисту населення надає додаткові роз’яснення щодо порядку відшкодування витрат на оплату послуг «муніципальна няня».

Хто така муніципальна няня?

Це будь-яка фізична особа-підприємець, яка має право на здійснення відповідних видів економічної діяльності (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) або юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про догляд за дитиною до трьох років.

Тобто це няня, яка надає послуги відповідно до договору, декларує свої доходи та платить податки

Хто має право на відшкодування послуги «муніципальна няня»?

Право на відшкодування послуги «муніципальна няня» має один з батьків (опікун) дитини до трьох років, які уклали договір з нянею.

Компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу та прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Факт отримання компенсація на відшкодування послуг няні не скасовує декретні виплати та відпустку з догляду за дитиною, а також не впливає на право отримання сім’єю інших видів допомог.

При цьому компенсація послуги «муніципальна няня» не враховується в дохід сім’ї при призначенні всіх видів соціальної допомоги, які надаються відповідно до законодавства.

На який період та у якому розмірі призначається компенсація?

Компенсація призначається на строк здійснення догляду за дитиною, визначений у договорі, але не довше ніж до досягнення дитиною трирічного віку.

Якщо договір розірвано достроково, батьки зобов’язані протягом одного робочого дня повідомити про це та інші обставини, що впливають на можливість надання нянею послуг (зміни сім’єю місця проживання, припинення нянею здійснення підприємницької діяльності, тощо) територіальне управління соціального захисту населення.

Відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» здійснюється у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року (у 2019 році – 1626 грн.).

Як отримати компенсацію послуги «муніципальна няня»?

Самостійно знайти няню та укласти у письмовій формі договір про здійснення догляду за дитиною. В договорі має бути визначено: назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати та відповідальність сторін.

Після підписання договору з нянею протягом місяця необхідно подати до управління соціального захисту населення за місцем проживання наступні документи:

– заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;

– заяву про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

– копію договору, укладеного з нянею;

– документи що підтверджують оплату послуги няні (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії: свідоцтва про народження дитини; паспорта отримувача компенсації (з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації); документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача компенсації.

Опікун додатково надає копію рішення про встановлення опіки.

Рішення про призначення компенсації приймається територіальним управлінням соцзахисту протягом десяти робочих днів із дати надходження документів.

Як компенсуються витрати на послуги няні?

Для отримання компенсації, батькам (опікуну) потрібно щомісяця до 5 числа надавати в управління соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату послуги няні (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

У разі не підтвердження у визначений строк оплати послуг няні, виплата компенсації припиняється та може бути відновлена з місяця за який було здійснено оплату послуги, за умови надання підтверджуючих документів.

Виплата компенсації проводиться щомісяця на банківський рахунок, зазначений у заяві.

Коментувати