Урядові нововведення стосовно фрілансу.

0

В урядовому законопроекті № 5161 від 25.02.2021 року передбачено, що кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів.

Буде й мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, протягом календарного місяця – 32 години. А обсяг базових годин, у які від працівника можуть вимагати працювати, не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість базових днів не може перевищувати 6 днів на тиждень.

Працівник зможе відмовитись від виконання роботи, якщо роботодавець вимагає виконання роботи поза межами базових днів та годин або якщо йому було повідомлено про наявність роботи із порушенням мінімальних строків, визначених трудовим договором з нефіксованим робочим часом.

Водночас роботодавець не матиме права забороняти або перешкоджати працівникові, що виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, виконувати роботу за іншими трудовими договорами.

За перевищення встановленої допустимої кількості трудових договорів з нефіксованим робочим часом або ведення недостовірного обліку робочого часу працівника, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, відносно фактично виконуваної ним роботи, встановлять штраф на роботодавців у трикратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

Також уряд подав ініціативу стосовно підробітку, фрілансу та роботі за ЦПД (цивільно- правовий договір). Хочуть замінити новою формою трудових відносин.

На засіданні Уряді 24.02.2021 року схвалили законопроект, який повинен врегулювати нестандартні форми трудових відносин.

Документ передбачає законодавче врегулювати відносин працівників та роботодавців у випадку, коли неможливо заздалегідь визначити види, обсяги та періоди виконання тієї чи іншої роботи, зокрема роботи фрілансерів.

На сьогодні в подібних випадках роботи оформлюють здебільшого за ЦПД, а особи, які виконують такі роботи, позбавлені прав та гарантій, встановлених законодавством про працю.

На противагу цьому запропонований законопроект створює зручний механізм легалізації праці фрілансерів, що сприятиме посиленню їх соціально-трудового захисту та збереже мобільність працівників.

Зокрема, документ пропонує ввести нову особливу форму трудового договору – трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Відповідно до умов такого договору його сторони, за домовленістю, можуть визначати необхідність та час залучення працівника до роботи, її обсяг та режим виконання. Оплата праці відбуватиметься виключно за той час, коли робота фактично виконується.

Працівник, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, зможе більш вільно планувати свою роботу, не прив’язуючись до одного роботодавця та робочого графіку підприємства, планувати свою діяльність залежно від поставлених йому завдань.

За такого варіанту працівник отримає всі права та гарантії, передбачені законодавством про працю, зокрема щодо належного режиму роботи, часу відпочинку, порядку прийняття на роботу та звільнення з неї, виплати зарплати. Крім того, передбачена й гарантована мінімальна кількість оплачуваних годин на місяць.

Коментувати