1 жовтня розпочато призов юнаків до армії. що потраібно знати потенційному строковику

0

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні розпочинається осінній призов громадян до лав Збройних Сил України та інших військових формувань.

Відповідно до Указу № 71 Президента України черговий призов громадян України на строкову військову службу відбуватиметься у жовтні-грудні.

Перші відправлення до війська планується розпочати 5 жовтня, завершиться призов 21 грудня. Кабінет Міністрів встановив чисельність майбутніх строковиків у кількості 13 575 осіб, із них: до лав Збройних Сил — 6 500 осіб, Нацгвардії — 4 775 осіб, Держприкордонслужби — 1 700 осіб, Держспецтрансслужби — 600 осіб.

Що треба знати потенційному строковику ЗСУ
Терміни ж військової строкової служби залишаються незмінними: для юнаків, які мають вищу освіту – один рік, для юнаків без вищої освіти – півтора року

Призовна кампанія триватиме з 1 жовтня до 31 грудня 2019 року, тобто 3 місяці. На строкову військову службу призиватимуть придатних за станом здоров’я чоловіків, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

На які соціальні гарантії може розраховувати призовник 

Керівництвом держави, Урядом та Збройних Сил забезпечено такі умови для призваних на строкову військову службу громадян України, зокрема:

– при призові виплачується грошова допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року (3,5 тис. гривень);

– військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах (на кораблях), забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчування та військовою формою одягу  згідно встановленим норм.

– кожному виплачується щомісяця 154 – 245 грн. (від в/звання та посади) на додаткові особисті потреби;

– при звільненні в запас – виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів (від 1 232 грн – до 1 960 грн залежно від в/звання і посади);

– надається відпустка (10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад);

– час проходження строкової в/служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах;

– зберігаються робоче місце та середній заробіток особам, за умови офіційного працевлаштування до призову;

– зберігаються жилі приміщення, які строковики займали до призову на військову службу і зберігаються на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

– після звільнення в запас (протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання за поданням військового комісаріату) виплачується матеріальна допомога в розмірі: середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали); у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).

Також, держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані.

У разі необхідності соціальну та професійну адаптацію проходять також члени сімей військовослужбовців за їх зверненням. Адаптація зазначеної категорії осіб провадиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, за рахунок коштів державного бюджету.

Особи, які були призвані в період навчання у ВНЗ I-IV рівнів акредитації, при звільненні зараховуються для продовження навчання до того ВНЗ, де вони навчалися до призову, незалежно від форми навчання.

Тільки військовослужбовці строкової військової служби мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі).

Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників.

Які категорії громадян не підлягають призову і які довідки та документи для цього потрібні

Призову на строкову службу не підлягають громадяни України, які за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону отримають відстрочки:

– за сімейними обставинами (непрацездатні батьки, неповнолітні брати або сестри, дитину до 3-з років, двох і більше дітей, вагітну дружину);

– за станом здоров’я (до одного року, які визнані тимчасово непридатними до військової служби);

– для здобуття освіти (в усіх навчальних закладах з денною формою навчання, крім загальноосвітніх та ПТУ – до 21 року, в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі з відривом або без відриву);

– для продовження професійної діяльності (педагогічні з вищою освітою та медичні працівники у сільській місцевості за умови повного навантаження, зареєстровані священнослужителі, сільські, селищні, міські голови, кандидати (доктори) наук, які працюють за цим напрямком, резервісти, працівники органів внутрішніх справ).

Є також категорія громадян, які взагалі звільняються від призову:

– за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби;

– виконали обов’язки служби у резерві (протягом 1 та 2 контрактів);

– батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів;

– до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

– були засуджені до позбавлення (обмеження) волі;

– після закінчення ВНЗ присвоєно військове (спеціальне) офіцерське звання.

Право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками до військового комісаріату:

– письмова заява призовника;

– довідка про склад сім’ї (форма-3);

– копії паспортів, свідоцтв про одруження, свідоцтв про народження дітей;

– документи, якими достовірно установлено, що на утриманні призовника перебувають особи;

– медичні документи за підписом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, скріплені печаткою (про вагітність дружини).

Призовники, яким надана відстрочка, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати військовим комісаріатам документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

 

Коментувати